Thương mại điện tử là gì?
Thương mại điện tử là gì? Thương mại điện tử là việc mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua internet, và chuyển tiền và dữ liệu để hoàn thành việc bán hàng. Nó còn được gọi là thương mại điện tử hoặc thương mại internet.

Sau đây là các loại mô hình thương mại điện tử truyền thống nhất:

Doanh nghiệp đến Người tiêu dùng (B2C): Thương mại điện tử B2C là mô hình thương mại điện tử phổ biến nhất. Doanh nghiệp cho người tiêu dùng có nghĩa là việc bán hàng diễn ra giữa một doanh nghiệp và người tiêu dùng, giống như khi bạn mua một tấm thảm từ một nhà bán lẻ trực tuyến. 

Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B): Thương mại điện tử B2B đề cập đến một doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp khác, chẳng hạn như nhà sản xuất và nhà bán buôn hoặc người bán buôn và người bán lẻ. 

Thương mại điện tử từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp không hướng tới người tiêu dùng và thường liên quan đến các sản phẩm như nguyên liệu thô, phần mềm hoặc các sản phẩm được kết hợp với nhau. Các nhà sản xuất cũng bán trực tiếp cho các nhà bán lẻ thông qua thương mại điện tử B2B. 


Trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C): Thương mại điện tử trực tiếp đến người tiêu dùng là mô hình thương mại điện tử mới nhất và các xu hướng trong danh mục này đang liên tục thay đổi. D2C có nghĩa là một thương hiệu đang bán trực tiếp cho khách hàng cuối cùng của họ mà không thông qua nhà bán lẻ, nhà phân phối hoặc nhà bán buôn. 

Đăng ký là một mặt hàng D2C phổ biến và bán hàng qua mạng xã hội thông qua các nền tảng như InstaGram, Pinterest, Facebook, SnapChat, v.v. là những nền tảng phổ biến để bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. 


Người tiêu dùng cho người tiêu dùng (C2C): Thương mại điện tử C2C đề cập đến việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng khác. Bán hàng từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng diễn ra trên các nền tảng như eBay, Etsy, Fivver, v.v.


By Vietnam Ecommerce

Thông tin khác